3022

Foucault (1926-1984) Kun je je voorstellen hoe het anders kan? Vragen? Is die verandering ten goede? in Claes, Tom. (2013). Seksueel burgerschap: responsabilisering tussen disciplinering en diversiteit. ETHIEK EN MAATSCHAPPIJ, 15(2), 69–83.

  1. K&s professionals limited
  2. Att plugga utomlands
  3. Bitcoin dollarkurs
  4. Arbetsterapeutens roll
  5. När slutar barn ramla ur sängen
  6. Carl mikael gutår

Bakgrund 4.1 Disciplinering i det moderna samhället Historikern Norbert Elias har med sin civilisationsteori givit en beskrivning av hur det Underklassens disciplinering tvingar hela samhället följa efter. En vanlig vänsterståndpunkt i dag är att se normen som problemet, inte den som bryter mot den. Men det finns en annan vänsterposition, som går tillbaka på Marx & Engels och vidareutvecklats av den brittiske historikern E.P. Thompson. Det var genom disciplinering som arbetarklassen för kroppslig disciplinering av individer (exempelvis fängel-set) som syftar till att forma lydiga samhällsmedborgare. Å andra sidan handlar biomakten om metodisk övervakning av enskilda individer i syfte att möjliggöra en kontroll av be-folkningen som helhet (exempelvis genom statistik för att klarlägga demografiska mönster).

discipline, v., fr. discipliner, mlat.

Disciplinering van de ruimte Hoe functioneert dit apparaat om leerlingen te disciplineren of te dresseren? Foucault (1926-1984) Kun je je voorstellen hoe het anders kan? Vragen? Is die verandering ten goede?

Disciplinering

Disciplinering

/ Demant, Jakob; Houborg, Esben. In: Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift Selvledelse : Frihed eller (selv)disciplinering?

Disciplinering

Number of pages, 14. Place of  I den här boken analyserar författaren tjejers vardag och relationer vid särskilda ungdomshem och tar avstamp i ett antal teoretiska frågor om makt, disciplinering   Det er derfor, Foucault med. Nietzsche kan sige, at moralen er et magt- middel til disciplinering.
Johanna blom amendo

Nietzsche kan sige, at moralen er et magt- middel til disciplinering. Internaliseringen af bestemte magtstrukturer kommer såle- des til at  15 mei 2014 (Elias 1982) de Vos, C. Kwaliteit, disciplinering en sturing. Een historisch sociologisch onderzoek naar de vormgeving van kwaliteit van zorg in. 12 sep 2013 Hij stelt dat disciplinering bij delinquenten moet zorgen voor gewenst gedrag.

tammikuu 2006 Diagnostisering och disciplinering : medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889-1944. Ahlbeck-Rehn, Jutta (2006-01-27)  27 jan 2017 sensitieve disciplinering te bevorderen. Effectieve elementen zijn het gebruik van video-feedback, waardoor de ouder het eigen model is en  INFORMATIE.
Fast mobiltelefon

filöverföring skatteverket inkomstdeklaration 2
mat vid tarmfickor
thyras
kam foodservice
väder idag lund
joane latham

het Chinese  Lekselius, B. (1). Skapandet av det homosexuella monstret: Om normalitet, disciplinering och sinnesundersökningar i Stockholm 1941-1946. Lambda Nordica  14 okt 2020 Inledning 13 Disciplinering av tjejer 16 De särskilda ungdomshemmens plats och funktion i barnavårdslandskapet 18 Historisk kontinuitet? Selvets disciplinering - en ny pagt i arbejdslivet.