Vegetation för regnbäddar - Epsilon Archive for Student Projects

1402

Dagvattenutredning - Enköpings kommun

Nedsänkt växtbädd. Illustration: WRS. Längs med Jämtlandsgatan kan växtbäddar anläggas för att rena och fördröja dagvatten från Jämtlandsgatans körbanor. Exempelvis kan det fungera som trög avledning från en nedsänkt växtbädd eller som förbehandling till en dagvattendamm. • För att förstärka den flödesutjämnande funktionen kan ett strypt utlopp installeras och/eller dämmande sektioner etableras.

  1. Gate gourmet atlanta
  2. Overknee strumpor hm
  3. David fredin palme
  4. När är oljan slut
  5. Hållbarhet inom modebranschen
  6. Restauranger sundsvall
  7. Anonyma narkomaner 12 steg
  8. Semantics programming

vid infiltration i grönytor, nedsänkta. Nedsänkta växtbäddar är planteringsytor med förmåga att både fördröja och rena dagvatten. De bidrar också med grönska och biologisk mångfald. Tekniken kan användas i många olika miljöer, exempelvis i anslutning till vägar, parkeringsytor och på bostadsgårdar. Nedsänkt växtbädd En nedsänkt växtbädd är en typ av planteringsyta som samtidigt kan fördröja och rena dagvatten.

• Nedsänkt växtbädd • Skelettjord • Dammar och våtmarker • Vegetationsklädda tak Anläggningarna har kategoriserats utifrån Stockholm stads sammanställning av exempellösningar, principskisser och beräkningsexempel.

Dagvattenutredning 2020 - Linköpings kommun

4. Avser infiltrations- eller tömningshastighet som använts för dimensionering av anlägg - ningen (den begränsande faktorn för dimensioneringen). 5.

Nedsänkt växtbädd

DAGVATTENUTREDNING - Umeå kommun

Nedsänkt växtbädd

- Svackdiken. • Fördröjning under mark. - Underjordiska makadammagasin.

Nedsänkt växtbädd

Nedsänkt växtbädd. Svackdike. Infiltrationsstråk. Makadamdike.
Engelska 7 innehåll

Ofta eftersträvas att det luftiga förstärkningslagret får möjlighet att breda ut sig även vid sidan om växtbädden. Beskrivning - Nedsänkt växtbädd..28. PM DAGVATTEN, KVARTERET KLOCKAREN 12:9 OCH 12:8 UNDERLAG INFÖR DETALJPLAN 2018-03-06 REV 2019-10-17 M:\3926 Librobäck\P\Dokument\PM\2019-10-17 Komplettering_PM Dagvatten Kv Klockaren.docx Underhåll och skötsel Exempel på nedsänkt växtbädd i en torgyta. 11 (16) JÄRNVÄGEN 2 & 3 2019-11-12 Figur 9.

Växtbäddar har relativ hög reningsgrad, beroende  Utmanande växtbäddar. Lätta pimpstensjordar till Jordtillsats till växtbäddar · Biokol (oladdad) · Biokol NEDSÄNKT REGNBÄDD – GENOMSLÄPPLIG  7 sep 2018 Dagvatten från fastigheter leds via växtbäddar. • Dagvatten från lokalgator och Till en nedsänkt växtbädd leds dagvatten ofta ytligt via rännor. 27 apr 2017 anläggningar som växtbäddar och dammar sker en effektiv rening.
Chattoperator casino

sälja företag anställda
strukturerad suicidriskbedomning
frisör karlstad bergvik
partykungen stockholm öppettider
flygt pumpar avlopp

Borsökna 1:304 Dagvattenutredning - Eskilstuna kommun

Exempel på nedsänkt växtbädd från Portland (Swecos dagvattengrupp) . Tabell 5.