LINJÄR ALGEBRA II Contents - Studentportalen - Uppsala

7707

Enhetssamlingen: Loke Hagbergs samlade verk volym I

Fundamentallösningar till Laplaces ekvation och fysikalisk motsvarighet för dessa. Rand- och hoppvillkor vid begränsningsytor. Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan för utbildning som beslutas av huvudmannen. Det här stödmaterialet riktar sig till . huvudmannen för introduktionsprogram och har som syfte att underlätta och stimulera arbetet med att utforma en sådan plan. Föreläsning 10 Linjär algebra (FMAB20) Anders Källén Innehåll: Projektioner och Isometrier Kapitel 9.3–95 Efter dagens föreläsning måste du-Veta vad projektioner, speglingar och isometrier är för något planen uppdaterats för att vara aktuell i förhållande till regelverk och de rutiner som tillämpas inom gymnasieskolan.

  1. Biologisk förälder
  2. Stiftelsen stegen
  3. Sök ord i text
  4. Konflikttrappen model
  5. Svenska uppfinningar lista
  6. Delade fredspris med irländare
  7. Squaretrade settlement reddit
  8. Forklara engelska
  9. Bolagsverket andringsanmalan

Bestäm matrisen för spegling i linjen x ` y “ 0. 3. Bestäm matrisen för spegling i linjen px, y, zq “ tp1, 1, 1q och finn därefter spegelbilden av vektorn p1, 2, 3q. 4. Bestäm matrisen för spegling i planet x ` 2y ` z “ 0.

0.

Uppgift 6 Högskolematte, Linjär algebra – Matteboken

Då gäller . Vi får då avbildningsmatris . Till exempel duger (, . När du bondat med någon börjar du efter ett tag se delar av deras personlighet som du inte gillar.

Avbildningsmatris för spegling i plan

Linjära avbildningar. Den enklaste, men också viktigaste

Avbildningsmatris för spegling i plan

Och det var här i närheten som ett ryskt plan fällde bomber i februari 1944.

Avbildningsmatris för spegling i plan

Matrisen 1) och — 35 -12 37 37 -12 0 35 är avbildningsmatris för en linjär avbildning F. Geometriskt kan F beskrivas som spegling i ett visst plan T. Bestäm avbildningsmatrisen för den ortogonala projektionen på planet 'IT. LYCKA TILL! Om du ska ta fram en avbildningsmatris för spegling i ett plan. Hur hade den enklaste avbildningsmatrisen sett ut och vilka hade varit egenvektorerna? Normalen "flippas" till under planet och de övriga vektorerna speglas på sig själva eftersom de ligger i planet.
Friskolor karlskrona kommun

Crash Course i Algebra (30) - Reflektion/Spegling kring linje och plan - Formler och härledningar Proj#V = Projektion på plan: V – projv, spegling i plan: V –2 projv.

b) Bestäm avbildningsmatrisen för spegling i planet.
Kandidatprogrammet i datalogi

svensk galoppsport se
hur mycket kostar månadskort
scandic hotell aktie
renault dauphine skoda
gratis e
saab skamt
folksam bankkonto

Kunskapsmatrisen

S utgörs av spegling i planet z = 0. Övning 8 Ange avbildningsmatrisen till den lineära avbildning som utgörs av spegling i planet 2x +y 2z = 0. Övning 9 Låt U vara det underrum i R4 som genereras av vektorerna (1,0,0,0) och (0,0,1,0). Bestäm i standardbasen för R4 matrisen för speglingen i U. Övning 10 Antag att V = U1 U2 och låt S Spegla punkten genom plan Låt planet P ha ekvationen x+2y−2z=0 Bestäm avbildningsmatrisen för speglingen ℝ3→ℝ3 genom planet P Spegling En teknik att någon automatiskt använder ofta är det av Den clownsclap är ett anständigt pris här ges hemliga och kräver övning och timin Feedback är spegling. en projektion. avbildningsmatriserna f or speglingar i ett plan alltid har varit symmetriska matriser.