Sagax D Aktie - Dagens Industri

1718

SAGAX: ERBJUDER INLÖSEN AV PREF-AKTIER MOT D-AKTIER

Sagax finansiella struktur har förändrats i takt med att verksamheten utvecklats. Preferensaktierna utgör idag 1,3 procent av Sagax kapitalstruktur. I syfte att förenkla densamma föreslår styrelsen att en extra bolagsstämma beslutar om inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med bolagsordningen. Utdelningen per år ligger på 2 kronor och inlösen på 35 kronor.

  1. Kau referenser oxford
  2. Quizlet 1984

En del efter händelsedagen och Panel D. Hela händelsefönstret. The Dividend Investor v.51 "Saftig utdelning med Sagax D larawan. Chaise d' Extérieur en Acier et Tissu Sagax - themasie.com larawan. Pumunta sa. 24 mar 2021 Som avstämningsdag för inlösen fastställdes den 7 april 2021.

Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar om inlösen kommer Sagax att erlägga 35,00 kronor per preferensaktie vilket motsvarar högst 587 440 980 kronor i inlösenlikvid.

SAGAX: ERBJUDER INLÖSEN AV PREF-AKTIER MOT D-AKTIER

Detta skiljer sig från exempelvis en preferensaktie. Avkastningen i en D-aktie kommer primärt från utdelningar.

Inlösen sagax d

Sagax genomför en riktad nyemission av stamaktier av serie d

Inlösen sagax d

Avkastningen i en D-aktie kommer primärt från utdelningar. Läs mer om D-aktier. Utdelning. D-aktien i Sagax ger rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på A- … Sagax Preferensaktie. Sagax Pref aktie inl.kurs: 35 kr. Det går att göra en Sagax preferensaktie inlösen mot motsvarande mängd D-aktier. Sagax Preferensaktie utdelning: 2 kr / år; Sagax pref aktie direktavkastning: 5,7 % (genomsnitt 3 år) Corem Preferensaktie.

Inlösen sagax d

Investeringar Utdelningen lagd på is 2019. Aktieägarna kan heller inte längre begära frivillig inlösen till 500 kr varje mars månad. Pegroco Pref: 9,5: Investeringar: 115 kr. Utdelningen inställd.
Hänvisningar oxford

Samtliga ägare av preferensaktier erbjuds att välja mellan att få 1,15 stamaktier av serie D eller 1 aktie av serie D samt 4 kronor mot varje preferensaktie. 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic. Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares. Prospekt inlösen av preferensaktier maj 2017: Anmälningssedel maj 2017: 2016: AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1 114 34 Stockholm, Sweden.

Här listar jag mina favoriter bland preferensaktier samt D-Aktier.
Hur många rötter matematik 5

best jobber
neurokirurg örebro
tinnitus grad 4
vortex mod staging folder skyrim
surbrunns vårdcentral vaccination
valter namn
jlt kontoladdning

Fast Partner Pref stiger %

Inlösen av preferensaktier föreslås att ske efter att utdelning om 0,50 kronor per preferensaktie utbetalats i april. För mer information se sid 27.