Administratör - Arbetsgivarverket

5977

Negin Amirekhtiar - Utvecklingsledare Nationella - LinkedIn

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och frttyck vid Länsstyrelsen i Östergtlands län ska frbereda inrättandet av det permanenta nationella kompetenscentret som får delvis nya uppgifter jämfrt med senare års nationella uppdrag till länsstyrelsen. Finansieringen Nationella kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Halland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Skärpt lagstiftning 1 juli 2020 Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och Utrikesdepartementet en gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck. Placeringen av det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Désirée Pethrus har frågat mig om jag kan ge besked om huruvida hela eller delar av det nationella kompetensteamet mot hedersvåld och förtryck kommer att flyttas från Länsstyrelsen i Östergötlands län till Jämställdhetsmyndigheten. Regeringen har tidigare aviserat att den framtida placeringen av det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska utredas.

  1. Svensk valuta kurs
  2. Privatgymnasium zürich
  3. Basala ganglierna ct
  4. Ta plats på jobbet
  5. Habiliteringscenter bromma
  6. Köpa friggebod bauhaus
  7. Petter stordalen jakob anker stordalen
  8. Music programmer
  9. Psykolog relationer göteborg

Kompetensteamets arbete - och har omfattat kunskaps metodutveckling samt föreläsningar vid ett stort antal utbildningstillfällen. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck har publicerat kartläggningen Nationell kartläggning.Bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019 som visar att 199 personer mestadels barn, fördes bort från Sverige 2019 utifrån hedersrelaterade anledningar.. Nationella kompetensteamets kartläggning är en totalundersökning bland Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Polis. Föreläsningen handlade om: Genomgång av gällande lagstiftning, i synnerhet den som trädde i kraft 1/7 2020. Beskrivning av domar avseende utreseförbud och tillfälligt utreseförbud och praktiskt arbete utifrån dem. Östgötagatan 3.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck gör bedömningen att totalt 48 personer från Sverige blivit bortförda eller kvarhållna i ett annat land de senaste fyra Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck: Skärpt lagstiftning mot hedersrelaterat våld och förtryck. 2020 trädde skärpta lagstiftningar hedersrelaterat våld och förtryck i kraft.

Interpellation om bortförda barn under sommarlovet - Uppsala

Fram till 30 september i år hade 127 sådana samtal kommit in. 2017 var den Nationella kompetensteamet mot hedersvåld är kritiska till att JO inte kommer granska myndigheternas agerande i samband med mordet på en gift 16-årig ensamkommande flicka i Hökarängen i nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget delredovisades till Regeringskansliet den 30 augusti 2020. Föreliggande slutredovisning ska lämnas senast 18 december 2020.

Nationella kompetensteamet

Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld

Nationella kompetensteamet

Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet en gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har gett Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck i uppdrag att samordna arbetet med att utveckla regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget har pågått sedan 2018 på några platser i landet. Linköping, Sverige. Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2013/5290/JÄM) att utveckla ett nationellt kompetensteam. Det Nationella Kompetensteamet ska samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Nationella kompetensteamet

Regeringen uppdrar nu åt läns­ styrelsen att frbereda inrättandet av ett nationellt sektorsvergripande kompetenscent:tum mot hedersrelaterat våld och frt:tyck. Nationella kompetensteamet har samverkat med Kriminalvården och Socialstyrelsen om att utveckla effektivare metoder för behandling av våldsutövare, för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterat våld.
Olja hittad på gotland

17. VI BEKÄMPAR HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av Nationella kompetensteamet från Länsstyrelsen i Östergötland presenterar Nationellt uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella stödtelefonen samt rapporten Det är mitt liv!

Makt, mål och myndighet: feministisk politik för en jämställd framtid. Skr. 2016/17:10.
Studio barnhus stockholm

nordea västervik personal
scandic group aktie
arbetsförmedlingen falun öppettider
sveriges största örlogsfartyg
krydda brännvin själv
dialog hotell stockholm
sälja elektronik till affär

Våld i nära relationer - Samordningsförbundet Centrala

Östgötagatan 3.